I. Prevederi generale

Prin realizarea comenzii, cumpărătorul acceptă prezentul Document ale Vânzătorului în scopul reglementării drepturilor și obligațiilor reciproce ale părților în legătură cu raporturile decurgând din vânzarea Produselor de către Vânzător. Raporturile între Cumpărător și Vânzător sunt guvernate de prezentul Document, obligatorii pentru ambele părți, dacă în Contractul încheiat nu este stabilit expres altceva. Documentul delimitează drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale clienților lui (cumpărătorilor) și, în varianta lui în vigoare, formează conținutul contractului de vânzare-cumpărare (privind livrarea produselor), respectiv sunt parte integrantă a acestuia. Drepturile și obligațiile nereglementate expres sunt guvernate de prevederile reglementărilor juridice aferente, îndeosebi Codul civil, varianta în vigoare.

II. Definiţii şi termeni

Vânzător - a S.C. Călare pe două roţi S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Municipiul Bucureşti, prelungirea Ghencea, nr. 28, bl. C5, sc. 1, et. 7, ap. 25, sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4688/2018, cod unic de înregistrare fiscala 39147300.

Călare pe două roţi - marcă inregistrată a entitaţii juridice a Vânzătorului mai sus menţionat

Cumpărător - poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani şi îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.

Utilizator - orice persoană fizică care are acces la conţinut prin orice mijloc pus la dispoziţie de Vânzător - S.C. Călare pe două roţi S.R.L. (incluzând dar nelimitându-se la website, poştă electronică, pliante), care crează şi utilizează un cont şi care şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii

Cont - secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Utilizator/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii, etc.). Utilizatorul este responsabil şi se va asigura că toate informaţiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete şi actualizate

Produse - bunuri afişate pe site pentru vânzare însoţite de descrierea caracteristicilor principale pentru fiecare în parte

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Produse de pe Site.

Campanie - expunerea comercială a unui număr limitat şi predefinit de produse cu preţ preferenţial pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract - reprezintă acordul încheiat la distanţa între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a acestora.

Conţinut

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • informaţii legate de Produsele şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioadă;
 • informaţii legate de Produsele şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Coşul de Cumparaturi - secţiune din Site care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge produse pe care doreşte să le achiziţioneze la momentul adăugării sau la un moment ulterior

Comunicări Comerciale - mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, informaţii referitoare la produse adăugate în Coşul de Cumparaturi precum şi alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piaţă şi sondaje de opinie.

Tranzacţie - încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs listat pe site Cumpărătorului, prin utilizarea serviciul de plata cu cardul, indiferent de modalitatea de livrare

III. Documente contractuale

3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

3.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

3.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Produse din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

3.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

IV. Politica de vânzari online

4.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. Pentru motive justificate S.C. Călare pe două roţi S.R.L. îşi rezerva dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Călare pe două roţi S.R.L.. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul poate cere să fie informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

4.2. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

4.3. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4.4. După 14 (paisprezece) zile de la achiziţionarea unui Produs, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Produsul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Cumpărători de pe Site şi se implica activ în dezvoltarea de noi Produse şi în detalierea cat mai completă a caracteristicilor Produselor.

4.5. În cazul în care un Produs comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului, în termen de maximum 7 (sapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

V. Comanda: Obiectul contractului şi încheierea acestuia

5.1. Cumpărarea Produselor prin intermediul Site-ului este ofertată de către Vânzător în cadrul comerțului cu amănuntul și nu este intenționată pentru vânzarea Produselor cu scopul vânzării ulterioare a acestora în cadrul activității de afaceri ale Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul dorește să cumpere Produsele cu scopul realizării activității sale de afaceri, este obligat, în cadrul realizării comenzii, să comunice acest lucru și să îndeplinească obligațiile stabilite de către Vânzător pentru încheierea Contractului.

5.2. Utilizatorul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în Coşul de cumparaturi, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Produs în coşul de cumparaturi, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

5.3. Contractul între Cumpărător și Vânzător se încheie prin intermediul completării datelor indispensabile referitoare la specificația Produselor (destinația Produselor, mărimea, variante de culoare etc.), stabilirea modalității de plată pentru Produse, stabilirea modalității de livrare a Produselor, specificațiile Cumpărătorului și eventual alte date necesare potrivit formularului la zi pentru realizarea comenzii/încheierea Contractului. Înainte de expedierea finală/confirmarea comenzii pentru Produse, Cumpărătorul este obligat și simultan are dreptul să verifice și să rectifice/modifice datele completate, și anume, în aceeași modalitate în care acestea au fost introduse.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligatie ulterioara a vreunei parţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretinda celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

 • 5.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
 • 5.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Călare pe două roţi S.R.L., în cazul plăţii online;
 • 5.4.3. datele furnizate de către Cumpărător pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

5.5. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.6. În funcție de caracterul tranzacției care nu este una obișnuită (cantitatea Produselor, cuantumul prețului, cheltuielile de transport, distanță etc.), Vânzătorul are dreptul să ceară de la Cumpărător autorizația/confirmarea în plus a comenzii printr-o modalitate suplimentară adecvată (în afara confirmării acestora pe Site), de exemplu, telefonic sau în scris. În cazul în care cumpărătorul refuză să autorizeze comanda prin modalitatea cerută, comanda se consideră neefectuată.

5.7. Vânzătorul nu poate și nu are dreptul să asigure controlul datelor introduse de către Cumpărător la plasarea comenzii pentru Produse. Cumpărătorul răspunde pentru corectitudinea și legitimitatea datelor completate și răspunde pentru toate riscurile legate datele introduse în momentul plasării comenzii pentru Produse.

5.8. Vânzătorul are dreptul să utilizeze mijloace tehnice/digitale de protecție împotriva completării automate (nu de către oameni) a formularelor pentru comandă.

5.9. Contractul între Vânzător și Cumpărător este încheiat în baza completării reglementare/corecte a formularul pentru comandă, și anume completarea tuturor datelor obligatorii (completarea datelor opționale este la discreția Cumpărătorului) pe Site și confirmarea finală/ trimiterea comenzii de către Cumpărător. Vânzătorul îi confirmă Cumpărătorului primirea comenzii prin intermediul comunicării la distanță (îndeosebi prin intermediul unui mesaj de e-mail pe adresa specificată de către Cumpărător).

5.10. Cumpărătorul are posibilitatea de a denunța unilateral Contractul deja încheiat (să storneze comenzile) în cazul în care, cel târziu în termen de 2 ore de la încheierea Contractului (confirmării comenzii plasate), comunică telefonic acest fapt către Vânzător

5.11. După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmăm primirea şi înregistrarea comenzii dvs. ("Primire Comandă / Confirmare"). Acest lucru nu inseamnă că această comandă a fost acceptată. Astfel cum a fost stabilit mai sus, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dvs. și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dvs. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată de către dvs, urmând a va transmite o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care vă informăm că produsul a fost expediat ("Confirmarea Expedierii"). În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnica ori neconformităţi constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situaţie şi vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispoziţiile de rambursare din secţiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în acest Document, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-aţi comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.

VI. Preţuri, plată şi facturare

6.1. Toate preţurile Produselor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.

6.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

6.3. Vânzătorul își rezervă dreptul la modificarea prețurilor înainte de încheierea Contractului (în cazul unei erori de tipar, Produsele se vând la prețul fără eroare, dacă eroarea este vădită și, în cazul în care eroarea nu este vădită, dar este vorba de o eroare de tipar demonstrabilă, Contractul nu se încheie) în cazul creșterii accentuate a inflației sau al modificărilor semnificative ale condițiilor de livrare la producătorii și ceilalți furnizori de Produse, și anume, oricând înainte de confirmarea finală a comenzii.

6.4. Prețul de vânzare-cumpărare se consideră plătit, având în vedere selectarea modalității de plată, abia în momentul înregistrări prețului de vânzare-cumpărare pentru Produse în contul bancar al Vânzătorului sau plata în numerar la casa de bani a Vânzătorului sau către societatea de transport în cazul trimiterii cu ramburs.

6.5. Cumpărătorul este obligat să plătească prețul Produselor, adică prețul de vânzare-cumpărare, prețul pentru livrarea Produselor și prețul pentru modalitatea de plată aleasă de el, eventual și alte prețuri negociate, printr-una din modalitățile admise de către Vânzător.

 • a) Plata cu cardul bancar on-line prin intermediul sistemului de plată utilizat de către Vânzător
 • b) Plata ramburs - cash la sosirea coletului
 • c) Plata prin transfer bancar

6.6. Modalitatea de plată pentru care a optat cumpărătorul poate fi corelată cu prețul pe care cumpărătorul trebuie să-l plătească pentru o astfel de modalitate de plată aleasă împreună cu prețul de vânzare-cumpărare pentru Produse.

6.7. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conţine Produse vândute de Călare pe două roţi S.R.L., precum şi pentru orice alte plăţi aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poşta electronica, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul sau.

6.8. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligatiile de a-şi actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecarei Comenzi, existente în Cont.

6.9. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de Călare pe două roţi S.R.L., putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

6.10. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Călare pe două roţi S.R.L. în Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

6.11. În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: ionut@calarepedouaroti.ro

6.12. Datele cardului de plată ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile Călare pe două roţi S.R.L. şi nici nu vor fi stocate de către Călare pe două roţi S.R.L. sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

6.13 Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este <<<<<INSERT NAME HERE>>>>>, societate constituită şi care funcţioneaza conform legislaţiei din <<<<<INSERT COUNTRY HERE>>>>>, înregistrată în <<<<<INSERT PAYMENT PROCESSOR COMPANY DATA HERE>>>>>

6.14. În anumite cazuri, pentru menţinerea securităţii Tranzacţiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

6.15. Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu ramana logat pe Site şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

VII. Detalii de livrare

7.1. Vânzătorul se obligă să livreze Produsele către Cumpărător folosind un serviciu de curierat door-to-door sau serviciile Poştei Române, conform opţiunii Cumpărătorului.

7.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

7.3. Termenul final pentru livrarea Produselor depinde de modalitatea de livrare selectată de către Cumpărător. Termenele pentru livrarea Produselor de către transportatorii (curierii) concreți sunt specificate pe Site, eventual pe paginile de internet ale acestor transportatori. 

7.4. Termenul pentru expediția/ trimiterea Produselor începe să curgă de la data încheierii Contractului și, în cazul opțiunii de achitare a prețului pentru livrarea Produselor printr-o altă modalitate decât la preluarea Produselor, termenul curge din momentul achitării prețului pentru livrarea Produselor.

7.5. Termenul pentru expediție poate fi prelungit adecvat în funcție de împrejurări, dacă întârzierea este cauzată de Forță Majoră sau de împrejurări de care nu se face vinovat Vânzătorul.

7.6. În cazul în care Vânzătorul nu poate expedia Produsele în termenul stabilit, comunică această situație către Cumpărător fără întârziere inutilă. În cazul în care părțile nu se înțeleg altfel nici în termen de 5 zile lucrătoare (prelungirea termenului pentru expediția Produselor sau alte modificări ale comenzii), Contractul încetează și nici una din părți nu are dreptul să ceară compensații de la cealaltă parte etc.

7.7. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul Romaniei.

7.8. Pe lângă prețul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul este obligat să-i plătească Vânzătorului, prin aceeași modalitate ca în cazul prețului de vânzare-cumpărare, și costurile/prețul pentru livrarea Produselor, și anume prețul specificat pentru modalitatea de livrare a Produselor pentru care a optat.

7.9. Prețul pentru livrarea - transportul Produselor diferă în funcție de modalitatea de livrare aleasă de către Cumpărător și include toate impozitele (îndeosebi TVA), taxe etc.

7.10. Cuantumul curent al prețului pentru livrarea Produselor include TVA și este specificat întotdeauna la fiecare modalitate concretă de livrare, și anume în cuantumul perceput de transportatorul aferent.

7.11. Transferul propietăţii bunurilor. La preluare, Cumpărătorul este obligat să verifice și să controleze temeinic și reglementar Produsele pe care le preia. În cazul în care constată vreun defect la Produse sau dacă constată o altă contradicție cu comanda, este obligat să îi comunice neîntârziat acest fapt Vânzătorului, prin modalitatea menționată în continuare pentru exercitarea dreptului din defectele Produselor (reclamația).

VIII. Dreptul de anulare şi retur

8.1. Cumpărătorul are dreptul să se retraga din Contract, respectiv să returneze un Produs, în termen de 14 de zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Produs expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Produs - în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese - în cazul livrarii unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

8.2. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retraga din Contract, acesta va putea contacta Călare pe două roţi telefonic sau prin email.

8.3 Termenul pentru retragerea unilaterală se consideră respectat în cazul în care solicitarea telefonică sau pe email a fost facută înainte de expirarea termenului de 14 zile aferent. Cumpărătorul se obligă să trimită Vânzătorului Produsele pe care le-a obținut fără întârziere inutilă, însă cel târziu în termen de 14 zile de la confirmarea notificării de renunțare.

8.4. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maximum 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • 8.4.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin emitere de voucher electronic, la alegerea Cumpărătorului;
 • 8.4.2. pentru Comenzile achitate cu transfer bancar/ ramburs/ Card bancar-> prin virament bancar sau prin emitere de voucher electronic, la alegerea Cumpărătorului;

8.5. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vandute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele (se va lua data cea mai recentă).

IX. Garanţii şi răspunderea pentru defecte

9.1. Vânzătorul răspunde în fața Cumpărătorului pentru faptul că, la preluare, Produsele nu au defecte. Îndeosebi, Vânzătorul răspunde pentru faptul că, în momentul când Cumpărătorul a preluat Produsele, acestea

 • (i) au caracteristicile convenite de către părți și, dacă acestea nu au fost convenite, că Produsele au caracteristicile pe care Vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care Cumpărătorul le aștepta, având în vedere natura Produselor și în baza publicității efectuate de către Vânzător,
 • (ii) sunt potrivite pentru scopul pe care îl specifică Vânzătorul pentru utilizarea acestora sau pentru care se utilizează în mod obișnuit obiectul de acest tip,
 • (iii) reprezintă modelul sau au calitatea mostrei sau prototipului negociat, dacă calitatea sau modelul au fost stabilite potrivit mostrei sau prototipului.
 • (iv) sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
 • (v) sunt în conformitate cu cerințele reglementărilor juridice.

9.2. În cazul în care apare un defect în cursul perioadei de 14 zile calendaristice de la preluare, se consideră că obiectul a fost defect deja la preluare.

9.3. Cumpărătorul are dreptul de a solicita remedierea defectului în maximum o luna de la preluare.

9.4. Perioada de la exercitarea dreptului din răspunderea pentru defecte, până în momentul în care Cumpărătorul, după încetarea acțiunii de reclamație, a fost obligat să preia Produsele, nu se calculează în perioada de garanție. În cazul în care are loc schimbarea Produselor, perioada de garanție începe să curgă din nou de la preluarea noului obiect. Perioada de garanție nu se poate confunda cu durata de viață a Produselor, adică perioada în care, dacă Produsele sunt utilizate corect și sunt îngrijite, având în vedere natura și caracteristicile acestora, scopul acestora și diferența intensității de utilizare, trebuie să reziste.

9.5. Cumpărătorul poate exercita dreptul din defectele care apar la Produse în curs de 1 luna de la preluarea acestora. Acest lucru nu este valabil (a) pentru Produsele vândute la un preț mai mic datorită defectului pentru care s-a negociat prețul mai mic, (b) pentru uzura obiectului cauzată prin utilizarea obișnuită a acestuia, (în cazul unui Produs deja utilizat, pentru defectul corespunzător gradului de utilizare sau uzură, pe care obiectul l-a avut la preluarea de către Cumpărător sau (d) dacă acest lucru rezultă din natura Produselor și cele convenite de către părți).

9.6. Dreptul din derularea defectuoasă nu îi revine Cumpărătorului în cazul în care Cumpărătorul, înainte de preluarea obiectului, știa că Produsul este defect sau dacă el însuși a cauzat defectul.

X. Dreptul la proprietate intelectuală

10.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, designul printurilor tricourilor, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Călare pe două roţi S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

10.2. Utilizatorului/ Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe parti, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decat cel original intenţionat de Călare pe două roţi S.R.L., includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Călare pe două roţi S.R.L. asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Călare pe două roţi S.R.L..

10.3. Orice Conţinut la care Utilizatorul/ Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa acestui Document, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între Călare pe două roţi S.R.L. şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Călare pe două roţi S.R.L. cu referire la acel Conţinut.

10.4. Utilizatorul/ Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile acestui Document.

10.5. În cazul în care Călare pe două roţi S.R.L. conferă Utilizatorului/ Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Utilizatorul/ Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea Călare pe două roţi S.R.L. pentru respectivul Utilizator/ Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

10.6. Niciun Conţinut transmis către Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea Călare pe două roţi S.R.L. şi/sau al angajatului/prepusului Călare pe două roţi S.R.L. care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

10.7. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

XI. Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal

11.1. Vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal comunicate de Cumpărători la achiziționarea Produselor și Cumpărătorul cu această prelucrare a datelor cu caracter personal și cu utilizarea lor ulterioară este de acord prin comunicarea acestora Vânzătorului. Vânzătorul va procesa toate informațiile furnizate de cumpărător, în special:

 • numele și prenumele
 • E-mail
 • numărul de telefon
 • adresa.

11.2. Datele personale menționate mai sus vor fi prelucrate în scopul punerii în aplicare a Acordului, identificării părților și îndeplinirii Contractului și în scopul înregistrării Contractului și a eventualei aplicări ulterioare și a apărării drepturilor și obligațiilor părților.

11.3. Călare pe două roţi S.R.L. va pastra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile mentionate în prezentul Document.

11.4. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terţe părţi nu va fi facută de Cumpărător cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

Politica de Confidenţialitate şi folosirea cookieurilor

Citiţi mai multe pe pagina de Confidenţialitate

Comunicări comerciale

11.5. Cumpărătorul/Utilizatorul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice inclusiv informaţii cu privire la oferte sau promoţii, în orice moment, după cum urmeaza:

11.5.1. prin modificarea setărilor din Cont

11.5.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicarile Comerciale primite de la Vânzător sau.

11.5.3. prin contactarea Vânzătorului.

11.5.4. Renunţarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document

11.6. Prin adăugarea de Produse în Coşul de cumparaturi, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 • la modificarea preţului Produselor adăugate în Coşul de cumparaturi,
 • la recomandari de Produse similare cu cele adăugate în Coşul de cumparaturi
 • la existenţa Produselor în Coşul de cumparaturi

11.7. În urma achiziţionarii unui Produs, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicari Comerciale cu privire la:

 • sugestii de Produse recomandat a fi utilizate împreuna cu Produsul achiziţionat

XII. Forţă majoră

12.1 Eventualele litigii care apar între Cumpărător și Vânzător, respectiv toate solicitările Cumpărătorului etc. vor fi întotdeauna analizate adecvat și se va cauta o soluționare spre satisfacția reciprocă.

12.2. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

12.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

XIII. Prevederi finale

13.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Călare pe două roţi S.R.L. şi Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.

Informatii privind solutionarea online a litigiilor in conformitate cu art. 14 alin. 1 din ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Comisia Europeana acorda consumatorilor posibilitatea de a rezolva disputele legate de Art. 14 Paragraf. 1 al ODR in cadrul propriei platforme online. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveste ca un site unde consumatorii pot incerca sa gaseasca solutii in afara curtii judiciare asupra disputelor legate de achizitiile online si contractele pentru servicii.