Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecţia datelor" sau "GDPR"), precum şi cu orice altă legislaţie aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de Confidenţialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerinţelor legale. În cazul oricarei astfel de modificări, vom afişa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidenţialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.

Cine suntem şi cum ne puteţi contacta

S.C. Călare pe două roţi S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Municipiul Bucureşti, prelungirea Ghencea, nr. 28, bl. C5, sc. 1, et. 7, ap. 25, sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4688/2018, cod unic de înregistrare fiscală 39147300.

Ne puteţi contacta folosind detaliile din pagina de contact, telefon, email sau formular de contact

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încat aveţi controlul asupra tipului de informaţie pe care ne-o oferiţi. Cu titlul de exemplu, primim informaţii de la dvs astfel:

 • Când vă creaţi un cont, ne transmiteţi: adresa de e-mail, numele şi prenumele;
 • În cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din Website aveţi posibilitatea să adaugaţi informaţii suplimentare, precum: fotografie, genul, nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, data naşterii, adrese de livrare, adresa alternativă de e-mail etc.;
 • Când plasaţi o comandă, ne furnizaţi informaţii precum: produsul dorit, numele şi prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc.

Putem, de asemenea, să colectăm şi să prelucrăm ulterior anumite informaţii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicaţiei smartphone, pentru a vă personaliza experienţa online şi a vă pune la dispoziţie oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii în acest sens prin consultarea secţiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web şi în aplicaţia smartphone putem stoca şi colecta informaţii în cookie-uri şi tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm şi nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecţia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile şi temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor Călare pe două roţi în beneficiul dvs

Acest scop general poate include, după caz, urmatoarele:

 • Crearea şi administrarea contului în cadrul site-ului;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea şi facturarea acestora;
 • Soluţionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele achiziţionate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebarile dvs cu privire la comenzile dvs sau la produsele Călare pe două roţi.

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea şi executarea unui contract între Călare pe două roţi şi dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislaţia aplicabilă, inclusiv legislaţia fiscală şi contabilă.

2. Pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanenţă să vă oferim cea mai bună experienţă de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta şi utiliza anumite informaţii în legătură cu comportamentul dvs de Cumpărător, vă putem invita să completaţi chestionare de satisfacţie subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfăşura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii şi cercetari de piaţă.

Ne întemeiem aceste activităţi pe interesul nostru legitim de a desfăşura activităţi comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile şi libertăţile dvs fundamentale să nu fie afectate.

4. Pentru aparărea intereselor noastre legitime

Pot exista situaţii în care vom folosi sau transmite informaţii pentru a ne proteja drepturile şi activitatea comerciala. Aceste pot include:

 • Măsuri de protecţie a site-ului web şi a utilizatorilor acestuia faţă de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire şi detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informaţii către autorităţile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înteles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luam garantează un echilibru între interesele noastre şi drepturile şi libertăţile dvs fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziţii legale cum ar fi obligaţia de a asigura paza bunurilor şi valorilor prevazută de legislaţia aplicabilă în aceasta materie.

Cat timp pastrăm datele dvs cu caracter personal

Ca regula generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveţi un cont în website. Puteţi să ne solicitaţi oricând ştergerea anumitor informaţii sau închiderea contului, şi vom da curs acestor solicitări, sub rezerva pastrării anumitor informaţii inclusiv ulterior închiderii contului, în situaţiile în care legislaţia aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piaţă;
 • societatilor de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăţi cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor noastre.

În cazul în care ne revine o obligatie legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorităţi publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de catre terţii persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor şi confidenţialitatea informaţiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceştia.

În ce ţări transferăm datele dvs cu caracter personal

În prezent, stocăm şi prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice şi organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generaţie şi le stocăm pe servere securizate, asigurând în acelasi timp redundanţa datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de catre terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilităţi ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveţi

Regulamentul general privind protecţia datelor vă recunoaşte o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteţi solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greşeli din fişierele noastre şi/sau vă puteţi opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteţi exercita dreptul de a vă plânge autorităţii de supraveghere competente sau de a vă adresa justiţiei. După caz, puteţi beneficia şi de dreptul de a solicita ştergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dvs. şi dreptul la portabilitatea datelor.

Accesul 

Puteţi să ne cereţi: 

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziţie o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informaţii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm şi cum le protejăm, cât timp le pastrăm, ce drepturi aveţi, cum puteţi face o plângere, de unde am obţinut datele dvs., în măsura în care informaţiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteţi cere să rectificăm sau să completam datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercam să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ştergerea datelor 

Ne puteţi cere să va ştergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: 

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-aţi retras consimţământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimţământ); sau
 • daţi curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligaţie legală în acest sens. 

Nu avem obligaţia de a ne conforma solicitării dvs. de ştergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: 

 • pentru respectarea unei obligaţii legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 

Există anumite alte circumstanţe în care nu suntem obligaţi să respectăm solicitarea dvs. de ştergere a datelor, deşi acestea două sunt cele mai probabile circumstanţe în care v-am putea refuza această solicitare

Să aveţi în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcaţi din contul Călare pe două roţi şi să vă salvaţi toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Călare pe două roţi, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanţie). În cazul în care nu efectuaţi acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ştergere, veţi pierde toate aceste documente iar Călare pe două roţi va fi în imposibilitatea de a vi le pune la dispoziţie, după caz, deoarece procesul de ştergere a datelor, respectiv a contului Călare pe două roţi, cu toate datele şi documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricţionarea prelucrării datelor 

Ne puteţi cere să restricţionăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: 

 • acurateţea lor este contestată (a se vedea secţiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acurateţea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriţi ca datele să fie sterşe; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveţi nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanţă; sau
 • v-aţi exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevaleaza este în desfăşurare. 

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitari de restricţionare, în cazul în care: 

 • avem consimţământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanţă; sau
 • pentru a proteja drepturile Călare pe două roţi sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor 

Ne puteţi cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent

Opoziţia 

Va puteţi opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerati că drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale prevaleaza faţă de acest interes.

De asemenea, vă puteţi opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate 

Puteţi cere să nu faceţi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci cand decizia respectivă: 

 • produce efecte juridice cu privire la dvs; sau
 • vă afectează în alt mod similar şi într-o masură semnificativă. 

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: 

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege şi există garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile dvs; sau
 • se bazează pe consimţământul dvs explicit.

Plângeri 

Aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorităţii de supraveghere pentru protecţia datelor sunt următoarele:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactaţi în prealabil, şi vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Politica de utilizare Cookie-uri şi tehnologii similare

Ce este un cookie?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni de tip text, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului). Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată tehnic; doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Exista două categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
 • Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viată prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de "third party cookies" (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori. 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului. 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargeting
 • Cookie-uri de înregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
 • Cookie-uri de performanță. Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: – setările volumului pentru video player – viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situaţii când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcţionalităti pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experienţă adaptată preferinţelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ce sunt tehnologiile similare?

Există alte tehnologii care pot fi utilizate în aceleaşi scopuri precum cookie-urile. Cea mai utilizată tehnologie similară este Local Storage care permite stocarea de informaţie pe terminal (calculator, telefon mobil, etc).

Blocarea Cookie-urilor

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveţi posibilitatea să modificaţi setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

În cazul în care doriţi să blocaţi cookie-urile, unele funcţionalităti ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncţionalităti sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate impiedica să:

 • vă autentificaţi în contul dumneavoastră
 • cumpăraţi online

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): - Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel. - Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (Ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba Română). - Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search). - Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. - Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator. - Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor. 

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri: Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.